61697687

22 października rozpoczęła się bitwa pod Laskami i Anielinem

Od 22 do 26 października 1914 pod Anielinem i Laskami w ramach operacji Iwangordzkiej miała miejsce bitwa I Brygady Legionów Polskich dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego.

Walka została stoczona na przedpolu Twierdzy Dęblin. Na samym początku I wojny światowej, nad ową Twierdzą Rosjanie rozbudowali umocnioną obronę.

W nocy z 21 na 22 października 1914 r. rozpoczęła się bitwa. Wówczas 3 kompania 3 batalionu dowodzona przez Edwarda Śmigłego-Rydza  udała się na zwiady w okolicę Twierdzy.

Kolejnego dnia I Pułk Legionów otrzymał rozkaz zatrzymania przepraw rosyjskich na rzece zawoździance. Żołnierze mieli też za zadanie obsadzić wzgórza na jej wschodnim brzegu. Celem Pułku było stworzenie dogodnych warunków umożliwiających forsowanie przez 46 Dywizję austriacką gen. Brandera rzeczki bronionej przez stronę Rosyjską.

22 października w południe w lasach nieopodal Anielina rozegrała się walka z batalionami rosyjskiego 10 Pułku Strzelców.
Dzień później do bitwy dołączył 1 batalion kpt. Michała Żymierskiego, któremu udało się zdobyć  rosyjskie okopy położone na północnym wschodzie wsi Laski. Kolejnej nocy przyłączają się kolejne bataliony. Mimo, to Rosjanie przejmują inicjatywę.

Austriackie oddziały podejmują decyzję o odwrocie. Okoliczne wsie zostają spalone przez Rosjan. Polacy jednak tak łatwo się nie poddają. Dopiero z 26 na 27 października podejmują decyzję o wycofaniu się z wsi Laski.

Podczas walk zginęło wielu polskich żołnierzy.

W 1933 roku na stacji kolejowej PKP Żytkowice postanowiono wznieść pomnik upamiętniający tych, którzy niegdyś zginęli. Postanowiono też szczątki  Legionistów złożyć w jednym miejscu. Monument przedstawia cokół z czterema tablicami oraz krzyżem. Na jednej z tablic widnieje napis: „Tu śpią snem wiecznym żołnierze I-szej Brygady Legionów. polegli w walce o niepodległość Polski pod Anielinem i Laskami. 22 X – 26 X 1914 roku. Obywatele wolnej Rzeczypospolitej. 1933″, na pozostałych zaś wyryto nazwiska poległych żołnierzy.

J.K.